جلسات آموزشی دوره تربیت مهدی یاوران

گروه مهدویت انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی با عنوان تربیت مهدی یاوران کرده است. این دوره آموزشی ویژه مربیان مراکز انجمن به منظور تربیت مربی در زمینه مهدویت جهت استفاده در مراکز از طریق آموزش افراد مستعد برگزار می شود.

ادامه مطلب