انجمن چتر نیلی حمایت کننده از کودکان بی سر پرست و بی بضاعت و کمک به آن ها

 

 

 

 

انجمن چتر نیلی در چه حیطه هایی فعالیت دارد ؟

 

انجمن چتر نیلی با گرد آوردن متخصصین با تجربه دارد تا بهترین آموزش ها وفعالیت ها را به کودکان و مادران ارائه نماید

 

آموزش

آموزش از ارکان اصلی چتر نیلی می

باشد این انجمن سعی دارد تا در زمینه های

مختلف برای کودکان و مادران شرایط یاد

گیری را فرآورد آموزش مقدمه ی موفقیت

هر کودکی است  ما برا آنیم تا کودکان را

توانمند سازیم

خلاقیت و فر آموز

یکی از فعالیت های انجمن ایجاد فضایی

جهت کودکان برای بازی و تفریح است در

این مکان فعالیت های رشد و خلاقیت و 

آموزش  مفاهیم برای کودکان قرار داده شده

است تا بتوان استعداد کودکان راشناخت.

مشاور

اجمن همایت از کودکان چتر نیلی مشاور

 هایحقوقی و روان شناسی توانسته تا تاثیر

 مثبتیدر روند زندگی افراد در حاشیه یشهر

  بگذارد درروز های مشخص افاد با مراجعه

        به دفات مشاوره دریافت میکنند

مدد کاری اجتماعی

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با فعالیت

هایی که داشته است توانسته است تا اعتماد

بسیاری از خیرین و بانیان خوش نیت جلب نماید.

 در مناسبت های مختلف به افراد نیازمند کمک

رسانی میگردد

فعالیت های ورزشی

انجمن چتر نیلی با فراهم آوردن محیط های ورزشی

در تلاش است تا کودکان و نوجوانان بتوانند به ورزش

  بپردازند کودکان در ایام مخصوصی به ورزش هایی

همچون تنیس و فوتبال میپردازند

اشتغال زنان سر پرست خانوار

در حوالی شهر اصفهان خانواده های زیادی

وجود دارند که از نعمت پدر محروم هستند در

این راستا انجمن چتر میلی با توانمند سازی

و آموزش شغل های متناسب به مادران کمک

میکند تا خود در آمد زایی داشته باشند

 

اخبار کودک

شنیدن و خواندن اخبار و تحلیل های مربوط به کودکان و حقوق آنها از وظایف هر یک از ما در راستای کمک به کودکان می باشد

 

   

 

 

شما هم سهمی در شادی کودکان داشته باشید

 

کودکان زیادی در حاشیه شهر اصفهان چشم امید به انجمن چتر نیلی دوخته اند. ما از خود شروع کرده ایم و هزار برابر خیر و برکت به زندگیمان برگشته است. براساس قانون زندگی، کار خیر هم نوبتی است. اگر فکر می کنید اکنون نوبت شما فرارسیده است، اهداف ‌انسانی و الهی انجمن را تقویت و حمایت فرمایید. یادمان باشد برای برخی از این کودکان، فردایی وجود نخواهد داشت.

شماره کارت و شماره حساب انجمن جهت واریز کمک های نقدی شما

شماره کارت: 6037991899985331
شماره حساب: 0356944051003

 

 

کلیک جهت کمک به انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

 

 

آخرین مقالات نگارش یافته ی انجمن چتر نیلی

 

 

 

 

 

محصولات نجمن چتر نیلی