بررسی شرایط شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در هیات مدیره چتر نیلی

همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی جلسه هیات مدیره با دستور جلسه بررسی شرایط شرکت در مراسم پیاده روی اربعین و اعزام چهار دستگاه اتوبوس از نوجوانان تحت حمایت انجمن چتر نیلی با هدف افزایش معرفت و شناخت نسبت به امام حسین (ع) با حضور مدیران مراکز انجمن برگزار شد.

ادامه مطلب

جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با مدیران مراکز چتر نیلی

هیات مدیره انجمن چتر نیلی طی جلسه ای با حضور مدیران مراکز در دفتر ستادی انجمن ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های بزرگواران در هر مرکز به بررسی طرح ها، برنامه ها، مشکلات و نیاز های مطرح شده توسط مدیران مراکز پرداختند. همچنین در این جلسه با موافقت اعضای هیات مدیره تصویب شد کارگاه آموزش و هم افزایی دو روزه در جمکران برای گروه مهدی (عج) یاوران با محوریت مهدویت برگزارشود.

ادامه مطلب