خدمات روانشناسی و مشاوره

مشاوره های فردی در زمینه خانواده – کودک و نوجوان – تحصیلی – زوج درمانی- اختلالات – گفتار درمانی

کارگاه های فرزند پروری – مهارت قبل از ازدواج – مهارت های زندگی – تاب آوری و کنترل خشم – پیشگیری از اعتیاد – کنترل فضای مجازی

ادامه مطلب