اولین کتابخانه کودک در محله حصه

اولین کتابخانه کودک در محله حصه انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی رسالت خود را کمک رسانی به کودکان کم بضاعت و حمایت از حقوق آنها می داند. در یک اقدام دیگر این انجمن اولین کتابخانه کودک در محله حصه را تاسیس نموده است.  گزارش مختصر از محله حصه اصفهان محله ی حصه یکی از…

فعالیت ها در سالن مطالعه حصه

فعالیت ها در سالن مطالعه حصه اینجا سالن مطالعه حصه و کانون دختران محله حصه است . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی به مدت یک سال است که انواع فعالیت های آموزشی و فرهنگی را در این مکان به اهالی محترم حصه به صورت رایگان ارائه می دهد ‌و اکنون تعداد ۲۵۰کودک را تحت…