محله خورزوق واقع در شهرستان برخوار

سرشار از استعداد و در عین حال برخی آسیب های اجتماعی

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی بیش از دوسال در این شهر فعالیت دارد. فعالیت اصلی انجمن در خورزوق آموزش مادران می باشد. 

گزارش مختصری از محله خورزوق:

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی بیش از دوسال در این شهر فعالیت دارد. فعالیت اصلی انجمن در خورزوق آموزش مادران می باشد. موضوعات مرتبط با مهارت های زندگی، کنترل هیجانات فردی، مدیریت فضای مجازی و … به آنها آموزش داده می شود. همچنین در مرکز خورزوق برای نوجوانان کلاس های نویسندگی، طب سنتی و تقویتی و برای کودکان بین 4 تا 7 سال برنامه های قرآنی برگزار می گردد.

انجمن چتر نیلی با راه اندازی فروشگاه اینترنتی تحت عنوان مهر مارکت محصولات خانگی زنان سرپرست خانواده را به فروش می رساند و سود حاصل از آن را در اختیار خانواده ها قرار می دهد.

ناصرخسرو1

راه های ارتباطی با شعبه خورزوق