کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989م در سازمان ملل تصویب شد؛ زیرا کودکان، لطیف ترین موجودات جهان هستند که همه بر پاک و معصوم بودن آنها اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه به دلیل ناتوان و بی پناه بودن این قشر از جامعه همیشه بیشترین آسیب‌ها را در جنگ ها، بلایای طبیعی، اپیدمی‌های مختلف انواع بیماری […]