برگزاری امتحان پایان ترم کلاس زبان انگلیسی

برگزاری امتحان پایان ترم کلاس زبان انگلیسی در محله ناصر خسرو ملک شهر . مربی زبان انجمن ، سرکار خانم ترکی هستند . ایشون یک سال است که بدون هیچ نام و نشانی ، دو روز در هفته به صورت داوطلبانه به بچه ها زبان تدریس می کنند . برای اینکه والدین بچه ها به…