مسابقه کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان

توسعه ی فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان باعث می شود تا آنها به دنیای تازه ای وارد شوند و بتوانند زندگی خود را بهتر بسازند. در همین راستا انجمن چتر نیلی، شعبه ی ملک شهر اقدام به برگزاری مسابقه ی کتابخوانی در سنین 7-10 سال و 10-15 سال می کند. و باتوجه به…