چگونه حقوق کودک را در شبکه‌های اجتماعی حفظ کنیم؟

چگونه حقوق کودک را در شبکه‌های اجتماعی حفظ کنیم؟ چندی پیش بود که فیلمی از دو کودک کار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. دو کودک گلفروش را که از سوی شهرداری کرمان دستگیر شده بودند، مجبور کردند گل‌هایشان را بخورند. فیلم تکان‌دهنده‌ای بود و خشم عمومی را برانگیخت. هرکس…