مهارت های قبل دبستان در ملک شهر

انجمن چتر نیلی تلاش دارد تا بنیه ی علمی دانش آموزان را از ابتدا تقویت کند. یکی از اقدامات مرکز ملک شهر برگزاری کلاسی برای مهارت های قبل دبستان است. خانم آقایی مربی این کلاس مسئولیت برگزاری این کلاس را بر عهده دارند.

کلاس رویای رنگی – نمایش و خلاقیت

از فعالیت های اصلی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی بالا آوردن قدرت خلاقیت است. کودکان با حضور در کلاس های مربوط به خلاقیت آموزش داده می شوند که چگونه خلاق تر رفتار کنند. کلاس هایی نظیر نمایش و تئاتر. در این کلاس ها بچه ها با پوشیدن لباس هایی با کاراکترهای حیوانی سعی می […]

تجهیر کتابخانه مرکز باغبهادران

با تلاش فراوان خیرین محترم و خوش نیت انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی، توانستیم تا کتابخانه ی مرکز باغ بهادران را تجهیز نماییم. در این کتابخانه کتاب هایی با موضوعات داستانی، علمی و مذهبی برای کودکان و بزرگسالان تهیه شده است. همچنین صندلی هایی برای مطالعه ی عزیزان در نظر گرفته شده است. ویکتور […]