مراسم عزای حضرت رقیه

مراسم عزاداری حضرت رقیه در دفتر ملک شهر جلسه ای پر از خیر و برکت . تشکر از حاج آقا علیدادی و سرکار خانم کاظمی . هفته قبل بود که حاج آقا علیدادی پیشنهاد برگزاری مراسم عزاداری در پنج شنبه این هفته را داده بودند . از کثرت کارها کلا فراموش نموده بودم . دیشب…