تیم هندبال انجمن در محله حصه

تیم هندبال انجمن در محله حصه تشکر از بانوی فداکار و با اخلاق ، سرکار خانم باغستانی. ایشان از مربیان بسیار عالی اصفهان هستند که وقت گرانبهاشان را صرف آموزش بچه های انجمن نموده اند .