نگاه چند بعدی در رفع آسیب‌های اجتماعی

نگاه چند بعدی در رفع آسیب‌های اجتماعی رئیس کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید نگاه به آسیب‌های اجتماعی در اصفهان چند بعدی باشد تا بتوان رفع آنها را ساماندهی کرد. کوروش محمدی در بازدید از دفاتر تسهیلگری آسیب‌های اجتماعی اصفهان در منطقه ملک‌شهر با بیان اینکه نگاه تک بعدی…