سبد تکی به رنگ ها مختلف

35,000 تومان

این سبدها از محصولات تولیدی توسط زنان سرپرست خانوار می باشد که تحت آموزش ها و حمایت ها انجمن چتر نیلی تولید شده است.

دسته: برچسب: