انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی
اشتغال زایی چترنیلی
مراکز چتر نیلی

چتر نیلی

چتری برای همه ی کودکان

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی، اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است. فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب، آسیب دیده، معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد.

انجمن چتر نیلی حامی کودکان آسیب دیده

انجمن حمایت از کودکان چترنیلی

انجمن چتر نیلی در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

محصولات چتر نیلی

محصولاتی که در انجمن چتر نیلی تولید می شوند، حاصل کار زنانی است که در چتر نیلی آموزش دیدند. با خرید محصولات شما کمکی به اقتصاد خانواده ها می نمایید.

[ux_products style=”normal” columns=”5″ depth=”1″ depth_hover=”5″ slider_nav_style=”simple” text_align=”left”]

آخرین مقالات انجمن چتر نیلی

header

 

اطلاعات حساب انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی

شماره حساب: 0356944051003

شماره کارت انجمن: 6037991899985331