سال تاسیس انجمن چتر نیلی چه موقع است؟

انجمن چتر نیلی در سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

آیا انجمن چتر نیلی تنها در اصفهان فعالیت دارد؟

بله، مجوز برای فعالیت انجمن چتر نیلی استان اصفهان می باشد.

 

آیا می توان به عنوان داوطلب در انجمن چتر نیلی فعالیت نمود؟

بله، شما می توانید با رفتن به بخش عضویت سایت نسبت به این موضوع اقدام نمایید.