آموزش و پخت نان محلی

آموزش و پخت نان محلی با گندم بومی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی در راستای توانمندی زنان سرپرست خانواده، اقدام به آموزش و پخت نان محلی نموده است. این اقدام در شعبه ی ملک شهر واقع در محله ی ناصر خسرو به انجام رسیده است.  مدیر انجمن با رایزنی هایی که با بعضی از…

انجمن چتر نیلی و ویروس کرونا_ توزیع بسته های سلامت در میان مردم ملک شهر

انجمن چتر نیلی و ویروس کرونا_ توزیع بسته های سلامت در میان مردم ملک شهر انجمن چتر نیلی با اقدامی مناسب با ویروس کرونا مقابله می کند.  ویروس کرونا چند هفته ای است که مهمان ناخوانده ی بسیاری از خانه ها در سراسر جهان شده است. تا کنون بیش از هزاران انسان ها را به…

توزیع توپ میان بچه ها

اعضای تیم فوتبال کودکان چتر نیلی در محله ناصر خسرو ملک شهر، هرکدام صاحب یک توپ شدند. با کمک خانم دکتر آزیداهاک که مقدمه ی این کار خیر را فراهم کردند در میان بچه ها 25 توزیع شدند. در زمان توزیع توپ های فوتبال ، جناب آقای دکتر نامداران ، سرکار خانم دکتر شهبازی ،…

برگزاری مشاوره های فردی

یکی از اقدامات در خور توجه انجمن چتر نیلی استفاده از مشاوران و اساتید مجرب در زمینه ای مختلف از جمله ازواج، خانواده و کودک می باشد. مشاورین محترم با حضور در شعبه های این انجمن اقدام به مشاوره دادن می کنند. و تا کنون توانسته به ثمرات قابل توجه دست پیدا کند. افراد به…

مسابقه کتابخوانی برای کودکان و نوجوانان

توسعه ی فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان باعث می شود تا آنها به دنیای تازه ای وارد شوند و بتوانند زندگی خود را بهتر بسازند. در همین راستا انجمن چتر نیلی، شعبه ی ملک شهر اقدام به برگزاری مسابقه ی کتابخوانی در سنین 7-10 سال و 10-15 سال می کند. و باتوجه به…