خبرگزاری ایمنا: مدل تربیتی غالب کودکان جامعه چیست؟ (یادداشت از: نوید بابایی)

خبرگزاری ایمنا: مدل تربیتی غالب کودکان جامعه چیست؟ (یادداشت از: نوید بابایی)   مدل تربیتی غالب در جامعه ما روش رفتارگرایی است و این مدل تربیتی که از کودکی و در خانواده نهادینه می‌شود، دقیقا افرادی را پرورش می‌دهد که نه برای خود ارزش قائل هستند و نه برای دیگران و در واقع اساس بهره‌مندی […]

اما و اگرهای وجود نگاه‌های خاص به پرونده‌های خانواده در ایران

اما و اگرهای وجود نگاه‌های خاص به پرونده‌های خانواده در ایران اخبار کودک کودکی یکی از مهم‌ترین دوره‌های زندگی و بدون شک پایه و اساس زندگی فرد در آینده است.دوره‌ای درست یا نادرست طی شدن آن تاثیر بسیار زیاد و غیرقابل انکاری بر رویابعاد درونی و بیرونی و زندگی فردی و اجتماعی فرد در آینده دارد. […]