مشکل پر حرفی دانش آموزان

مشکل پر حرفی دانش آموزان مشکل پر حرفی دانش آموزان ، زیاده گویی و پرحرفی های آنها یکی از شکایات عمده معلمان است. قطعا تذکر، سرزنش، تنبیه، تهدید، محرومیت و تشویق نمی توانند راه حل دائمی برای این مشکل باشند. پس به عنوان مهم ترین گام از موارد بالا دست بردارید. اختصاص زمان مشخص برای…