هفته کتاب خوانی مبارک باد

به نام خدا
عنوان:خیلی چیز ها که در مورد کتاب خوانی نمیدانستید
روز جهانی کتاب خوانی توسط سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو ) در ۲۳ آوریل ۱۹۹۵ ایجاد شد.

هر انسانی با سوادی توانایی خواندن دارد یکی از مهمترین چیز ها در این دنیا که به علم و آگاهی مردم یک کشور می افزاید و همچنین به فناوری و اقتصاد یک کشور بسیار کمک میکند کتاب خوانی است.

وقتی انسان کتاب میخواند به شرط اینکه بفهمد چه می خواند؟ تاثیر به سزایی بر روی مغز انسان دارد ، مغز انسان نیز نیاز به پیشرفت مستمر و خواندن دارد .
بر فرض مثال یک کتاب زندگی نامه که مال خود نویسنده است این فرد که مو های خود را بر سر نوشتن این کتاب سپید کرده است و تجربه ها و تمام اتفاقات را درون آن نوشته است و ما میتوانیم از تجربه های آن شخص درس بگیریم و آن ها را در زندگی خود پیاده کنیم.

انسان ها با خواندن کتاب استرس خود را بر طرف میکنند.

گزارشاتی خواهیم داد درباره با کشور هایی که در سطح جهان در فعالیت کتاب خوانی شرکت میکنند و به جامعه خود کمک میکنند.

۱_در ایران :
آمار های مطالعه روزانه در ایران از ۲ تا ۷۹ دقیقه متغیر است . اما در کل مطالعه ایران بر اساس اطلاعات ارائه شده ۱۳ دقیقه است

۲_در هندوستان :
مردم کشور هندوستان هر هفته به طور متوسط ۱۰ ساعت و ۴۲ دقیقه وقت خود را با خواندن کتاب سپری میکنند میزان خواندن پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷ بیش از ۶ برابر افزایش یافته است

۳_در تایلند :
مطالعه هفته ای تایلندی ها به طور متوسط ۹ ساعت و ۲۴ دقیقه است . نظر سنجی های بیشتر نشان داده اند که تقریبا ۸۸ درصد از مردم کتاب چاپی میخوانند و حدود ۲۸ دقیقه در روز وقت خود را صرف خواندن میکنند .

۴_چین :
سومین کشور در این تحقیق چین با هشت ساعت زمان خواندن در هفته ای است نرخ سواد در این کشور ۹۶.۴ درصد است شهروندان چینی ۱۱ دقیقه در روز را صرف خواندن روز نامه و مجلات میکنند . پایان