اردوی آموزشی حمایتی از کودکان مرق

اردوی حمایتی انجمن چتر نیلی در منطقه مرق واقع در 45 کیلومتری دولت آباد اصفهان روز پنج شنبه 19 مهرماه با حضور جمعی از اعضای فعال انجمن و کارشناسان انجمن برگزار شد و عزیزان پس از طی مسافت 80 کیلومتری با  مینی بوس به روستای محروم مرق رسیدند و خانواده ها و کودکان را تحت…

سمینار با موضوع تربیت بدون تنبیه : امکان یا امتناع؟

سمینار با موضوع تربیت بدون تنبیه در تاریخ 12مهرماه در سالن اجتماعات باغ غدیر با سخنرانی خانم دکتر خلقی برگزار شد و با استقبال خوب اعضای رسمی و غیر رسمی انجمن و پرسش و پاسخ به پایان رسید.