انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با در نظر گرفتن آموزش های کاربردی برای کودکان در تلاش است تا کودکان در آینده از این آموزش های بهرمند شوند. یکی از ضروریات زندگی در دنیای امروز آشنایی با زبان های خارجی می باشد. زبان انگلیسی در میان سایر زبان ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. انجمن با برگزاری کلاس های آموزشی زبان انگلیسی سعی در پیشرفت دادن کودکان در این زمینه است. کودکان با رعایت پروتکل های بهداشتی سه روز در هفته در کلاس ها حاضر می شوند و از فضای آموزشی مراکز انجمن بهرمند می شوند.

امید است که این آموزش ها برای کوذکان آینده ی بهتری را برای آنها رقم بزند.

آموزش زبان در انجمن چتر نیلی
آموزش زبان در انجمن چتر نیلی

 

آموزش زبان در انجمن چتر نیلی
آموزش زبان در انجمن چتر نیلی

 

آموزش زبان در انجمن چتر نیلی
آموزش زبان در انجمن چتر نیلی

دیدگاهتان را بنویسید