از فعالیت های اصلی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی بالا آوردن قدرت خلاقیت است. کودکان با حضور در کلاس های مربوط به خلاقیت آموزش داده می شوند که چگونه خلاق تر رفتار کنند. کلاس هایی نظیر نمایش و تئاتر. در این کلاس ها بچه ها با پوشیدن لباس هایی با کاراکترهای حیوانی سعی می کنند تا نقش آنها را ایفا کنند و بدین صورت خلاقیت در بچه ها رشد می کند.

دیدگاهتان را بنویسید