از اقدامات انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی، برگزاری کلاس های تقویتی در ایام تعطیلی کودکان می باشد. تابستان فرصت مناسبی برای یادآوری و تکرار مطالب فراگرفته است. در مناطقی که این انجمن فعالیت دارد، کودکان زیادی حضور دارند.

در تصویر زیر که مشاهده می نمایید، کلاس تقویتی پایه اول در حال برگزاری می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید