توجه به مسائل دینی و امور اخلاقی از اولویت های انجمن چتر نیلی می باشد. اساتید متعددی در راستای تعلیمات دینی در انجمن حضور پیدا می کنند و به کودکان آموزش می دهند. حجه الاسلام آقای خادم با حضور در مرکز حصه این کلاس را برگزار نمودند و این کلاس به صورت هفته ای برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید