مناطق حاشیه ای هر شهر و استانی از پر آسیب ترین مناطق می باشد. اصفهان دارای مناطق حاشیه ای زیادی می باشد. در این مناطق سلامت جامعه در شرایط نامساعدی قرار دارد. در این میان از سیاست های کلی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی توجه به سلامت کودکان در این مناطق می باشد. انجمن با فراهم آوردن پزشک های متخصص و گروه های جهادی پزشکی در مراکز، تلاش می کند تا خدمات رایگان پزشکی ارائه نماید. این بار جناب آقای دکتر محمودیان در مرکز حصه تشریف آوردند و 18 نفر از اهالی این منطقه را ویزیت رایگان انجام دادند. امیدواریم با تلاش های دلسوزانه ی جامعه ی پزشکی نرخ سلامت این مناطق به نقطه ی مطلوبی دست پیدا کند.

دیدگاهتان را بنویسید