به منظور حمایت از مناطق کم برخوردار، گروه جهادی الزهرا دانشگاه خوراسگان در قالب اعزام تیم درمانی به مردم محله ناصر خسرو خدمات درمانی ارائه کردند.
با همکاری گروه جهادی الزهرا حدود 180 نفر به صورت رایگان معاینه و داروی رایگان دریافت کردند. این گروه درمانی 25 نفره شامل 2 نفر پزشک خانم و آقا، 3 نفر کارشناس مامایی، 17 نفر کارشناس پرستاری، 1 نفر روانشناس و 2 نفر نیروی فرهنگی بودند و خدمات ارائه شده آنها در مرکز حمایت از کودکان چتر نیلی شامل تست قند خون، فشار خون، چکاپ بالینی افراد، خدمات مامایی و زنان، توزیع دارو بر اساس نسخه پزشک و روانشناسی کودک بود.
با توجه به استقبال مردم محله از ارائه خدمات گروه درمانی، امید است باز هم شاهد حضور و همکاری گروههای جهادی با انجمن چتر نیلی باشیم.

به گزارش تصویر

دیدگاهتان را بنویسید