انجمن چتر نیلی تلاش دارد تا بنیه ی علمی دانش آموزان را از ابتدا تقویت کند. یکی از اقدامات مرکز ملک شهر برگزاری کلاسی برای مهارت های قبل دبستان است. خانم آقایی مربی این کلاس مسئولیت برگزاری این کلاس را بر عهده دارند.

دیدگاهتان را بنویسید