شعبه ناصر خسرو

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی از سال ۱۳۹۶در محله ناصر خسرو ملک شهر فعالیت می نماید .این محله یکی از کانون های آسیب های اجتماعی است . در این مرکز ۱۵۰کودک پسر و ۱۰۰کودک دختر بین ۷تا ۱۵سال مورد حمایت انجمن قرار دارند . برنامه انجمن در این مرکز شامل برنامه های ورزشی (فوتبال – ۱۰۰کودک ) زبان انگلیسی (۷۵کودک) قرآن و نشاط (۵۰کودک) نقاشی (۲۰کودک) اردو (هرماه) ، مهارت های شغلی (فرشینه . خیاطی . ویژه مادران) ، برنامه های آموزش روانشناختی (ویژه والدین و کودکان) ، مشاوره حقوقی است . بیشتر کلاسها و برنامه ها رایگان است . هدف ما در این محله توانمند سازی کودک و مادر است .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید:     


شعبه خورزوق

شهر خورزوق در شهرستان برخوار واقع شده است و سرشار از استعداد و در عین حال برخی آسیب های اجتماعی است . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی یک سال و نیم در این شهر فعالیت دارد . فعالیت اصلی انجمن در خورزوق آموزش مادران می باشد . موضوعات مرتبط با مهارت های زندگی ،کنترل هیجانات فردی ، مدیریت فضای مجازی و…. به آنها آموزش داده می شود . همچنین در مرکز خورزوق برای نوجوانان کلاس های نویسندگی ، طب سنتی و تقویتی و برای کودکان بین ۴تا ۷سال برنامه های قرآنی برگزار می گردد .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید:     


شعبه حصه

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی مدت دو سال است که در محله حصه فعالیت می نماید . محله حصه یکی از کانون های پر آسیب شهر اصفهان می باشد . محله ای با کودکان بسیار . تعداد ۱۱۰کودک دختر و ۱۰۰کودک پسر بین ۷تا۱۸سال، تحت پوشش و حمایت انجمن قرار دارند . فعالیت اصلی انجمن در این محله، پرورش عزت نفس کودکان و پیشگیری از کودک آزاری و حمایت از حقوق کودکان است . در این راستا کلاس های ورزشی ( فوتبال. هندبال. والیبال . رزمی) کلاس های تقویتی ، کلاس های روانشناختی ، برنامه های قرآنی ، دوره های آموزش مهارت های زندگی و شغلی ، اردو و….برگزار گردیده است.کلیه مرببان داوطلب می باشند و هزینه ای بابت کلاس ها دریافت نشده است.هدف انجمن در این محله حفاظت از کودکان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیشگیری می باشد .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید:     

 

شعبه امام زاده ابوالعباس (ع)

شعبه اسلام آباد

شعبه باغ بهادران

شعبه کاشان