دفتر محله ناصر خسرو

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی از سال ۱۳۹۶در محله ناصر خسرو ملک شهر فعالیت می نماید .این محله یکی از کانون های آسیب های اجتماعی است . در این مرکز ۱۵۰کودک پسر و ۱۰۰کودک دختر بین ۷تا ۱۵سال مورد حمایت انجمن قرار دارند . برنامه انجمن در این مرکز شامل برنامه های ورزشی (فوتبال – ۱۰۰کودک ) زبان انگلیسی (۷۵کودک) قرآن و نشاط (۵۰کودک) نقاشی (۲۰کودک) اردو (هرماه) ، مهارت های شغلی (فرشینه . خیاطی . ویژه مادران) ، برنامه های آموزش روانشناختی (ویژه والدین و کودکان) ، مشاوره حقوقی است . بیشتر کلاسها و برنامه ها رایگان است . هدف ما در این محله توانمند سازی کودک و مادر است .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید:     


دفتر محله خورزوق

شهر خورزوق در شهرستان برخوار واقع شده است و سرشار از استعداد و در عین حال برخی آسیب های اجتماعی است . انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی یک سال و نیم در این شهر فعالیت دارد . فعالیت اصلی انجمن در خورزوق آموزش مادران می باشد . موضوعات مرتبط با مهارت های زندگی ،کنترل هیجانات فردی ، مدیریت فضای مجازی و…. به آنها آموزش داده می شود . همچنین در مرکز خورزوق برای نوجوانان کلاس های نویسندگی ، طب سنتی و تقویتی و برای کودکان بین ۴تا ۷سال برنامه های قرآنی برگزار می گردد .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید:     


دفتر محله حصه

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی مدت دو سال است که در محله حصه فعالیت می نماید . محله حصه یکی از کانون های پر آسیب شهر اصفهان می باشد . محله ای با کودکان بسیار . تعداد ۱۱۰کودک دختر و ۱۰۰کودک پسر بین ۷تا۱۸سال، تحت پوشش و حمایت انجمن قرار دارند . فعالیت اصلی انجمن در این محله، پرورش عزت نفس کودکان و پیشگیری از کودک آزاری و حمایت از حقوق کودکان است . در این راستا کلاس های ورزشی ( فوتبال. هندبال. والیبال . رزمی) کلاس های تقویتی ، کلاس های روانشناختی ، برنامه های قرآنی ، دوره های آموزش مهارت های زندگی و شغلی ، اردو و….برگزار گردیده است.کلیه مرببان داوطلب می باشند و هزینه ای بابت کلاس ها دریافت نشده است.هدف انجمن در این محله حفاظت از کودکان در برابر آسیب های اجتماعی از طریق پیشگیری می باشد .

برای اطلاع از فعالیت های این دفتر وارد کانال واتساپ این دفتر شوید: