کودک امروز ، سرنوشت فردا

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی ،اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است . فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب ،آسیب دیده ،معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد. تمامی فعالیتهای این انجمن با بهره گیری و مشورت از اساتید برجسته دانشگاهی و هیئت علمی دانشگاه در حوزه های روانشناسی و حقوق می باشد و  همچنین طی انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان اقدام به فعالیتهای مشترک حقوقی ، از جمله فعلیت بخشیدن به ماده 16 قانون حمایت از خانواده تحت عنوان ناظر حضانت  نموده است . مطابق متن اساسنامه کلیه  فعالیت های این انجمن ،غیر سیاسی ،غیر انتفاعی و غیر دولتی می باشد .

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی پیشرو در زمینه حمایت از حقوق کودکان آسیب دیده یا در معرض آسیب در  استان اصفهان می باشد . ما معتقدیم لازمه احترام به کودک، شناخت کرامت انسانی و جایگاه کودک می باشد و متناسب با این نگاه، کودکان  حاشیه شهر را  مورد حمایت خویش قرار  می دهیم. کودکانی  که از یک طرف در معرض آسیب های اعتیاد، آزار جسمی، جنسی و روانی، سوء تغذیه، ترک تحصیل، کار در شرایط نامناسب قرار داشته و از طرفی دارای استعدادهای بالقوه زیادی می باشند. اگر امروز تعجیل نکنیم، برای بسیاری از این بچه ها، فردایی وجود نخواهد داشت.