[ux_image id=”2760″]

[row]

[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[gap height=”60px”]

[title style=”center” text=”کودک امروز ، سرنوشت فردا” tag_name=”h2″ color=”rgb(55, 180, 63)”]

[ux_text line_height=”2″]

انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی با شماره پروانه 650501 از استانداری اصفهان و دارای تایید صلاحیت از سازمان بهزیستی ،اقدام به فعالیتهای گسترده حمایتی و پیشگیرانه در راستای حمایت از کرامت انسانی کودکان در استان اصفهان نموده است . فعالیت اصلی انجمن چتر نیلی خدمت رسانی به کودکان در معرض آسیب ،آسیب دیده ،معلول و بی بضاعت و بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به رفتار صحیح با کودکان از طریق آموزش می باشد. تمامی فعالیتهای این انجمن با بهره گیری و مشورت از اساتید برجسته دانشگاهی و هیئت علمی دانشگاه در حوزه های روانشناسی و حقوق می باشد و  همچنین طی انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت پیشگیری از جرم دادگستری استان اصفهان اقدام به فعالیتهای مشترک حقوقی ، از جمله فعلیت بخشیدن به ماده 16 قانون حمایت از خانواده تحت عنوان ناظر حضانت  نموده است . مطابق متن اساسنامه کلیه  فعالیت های این انجمن ،غیر سیاسی ،غیر انتفاعی و غیر دولتی می باشد .

[/ux_text]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]