با تلاش فراوان خیرین محترم و خوش نیت انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی، توانستیم تا کتابخانه ی مرکز باغ بهادران را تجهیز نماییم. در این کتابخانه کتاب هایی با موضوعات داستانی، علمی و مذهبی برای کودکان و بزرگسالان تهیه شده است. همچنین صندلی هایی برای مطالعه ی عزیزان در نظر گرفته شده است. ویکتور هوگو در یک جمله می گوید: خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. امید ما این است که با فراهم آوردن شرایط مطالعه ی کتاب، خوشبختی را برای همه ی عزیزان و هموطنانمان فراهم آوریم.

 

تجهیز کتابخانه در باغ بهادران
تجهیز کتابخانه در باغ بهادران

 

تجهیز کتابخانه در باغ بهادران
تجهیز کتابخانه در باغ بهادران

 

تجهیز کتابخانه در باغ بهادران
تجهیز کتابخانه در باغ بهادران

دیدگاهتان را بنویسید