از اقدامات اساسی انجمن حمایت از کودکان چتر نیلی کمک کردن به تحصیلات کودکان می باشد. این انجمن با برگزاری کلاس های تقویتی در مراکز انجمن کمک شایانی توانسته تا در راستای تحصیل کودکان داشته باشد. کلاس های تقویتی شامل کلاس هایی مثل زبان انگلیسی و ریاضی در مقاطع مختلف تحصیلی می باشد.

کودکان در این ایام که ایام تعطیل تابستانی می باشد با رعایت پروتوکل های بهداشتی در کلاس حاضر می شوند و از فضای آموزشی انجمن بهرمند می شوند. امیدواریم که این اقدامات در طولانی مدت اثرات مثبت زیادی را در زندگی این افراد داشته باشد.

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
برگزاری کلاس تقویتی پایه پنجم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
برگزاری کلاس تقویتی پایه سوم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
تقویتی کلاس دوم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
کلاس تقویتی پایه اول

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
کلاس تقویتی پایه پنجم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
کلاس تقویتی پایه سوم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
کلاس تقویتی ششم

 

برگزاری کلاس تقویتی در انجمن چتر نیلی
کلاس زبان دانش آموزان پایه هفتم

دیدگاهتان را بنویسید